Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2016-08-26 13:46

  "Odnawialne żródła energi w Gminie Krzywcza"

  „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KRZYWCZA”
   

  Wójt Gminy Krzywcza informuje, iż termin zapisów na dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych został wydłużony do

   

  23 września 2016 r.

   

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.krzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy Krzywcza w pokoju nr 4, tel. 16 671 14 86 wewn. 34.


  Wójt

  Wacław Pawłowski

   
 • 2016-08-24 12:30

  Oferta pracy w Niemczech

  Praca w systemie akordowym - wynagrodzenie zależne od przerobu.
  Średnie wynagrodzenie netto (do wypłaty dla pracownika) 1400 - 2200 EURO
  Średnia ilość godzin pracy dziennie; 8-10.
  Praca w soboty: nie zawsze (uzależnione od realizacji zamówień)
  Socjal - podatki: EPRT zapewnia zakwaterowanie z pełnym zabezpieczeniem socjalnym (pokoje noclegowe, kuchnie, lodówki, zamrażarki), dowóz pracowników na i z budowy pojazdami EPRT, ubrania robocze, narzędzia, szkolenia BHP, kurs nauki języka niemieckiego, podnoszenie kwalifikacji.
  Pełne ubezpieczenie pracownika wraz z ZUS pokrywa EPRT.
  Umowa o pracę.
  Badania lekarskie - wstępne oraz okresowe pokrywa EPRT.
  Pracownik nowy dojeżdża do miejsca pracy na terenie Niemiec na koszt EPRT.
  Średnio zjazdy do kraju na przedłużone weekendy nie rzadziej niż co 8 tygodni (na koszt EPRT).
  Praca na obiektach zamkniętych (zadaszone hale) przy produkcji elementów betonowych i wytwarzaniu elementów zbrojeniowych (np; na giętarkach)
  Pracownik pokrywa TYLKO koszty wyżywienia (średni koszt to okolo 200 Euro).
  Mile widziana znajomość języka niemieckiego co skutkować może szybszym awansem i wzrostem wynagrodzenia.


  TELEFON KONTAKTOWY  : 501267515

   
 • 2016-08-17 15:13

  Akcja "ZAPROŚ KOMINIARZA"

  Akcja "ZAPROŚ KOMINIARZA"

  na terenie województwa podkarpackiego

   

  Dla zdrowia Twojej rodziny


  Potrzebne jest czyste powietrze i sprawne kominy.


  Szczęście samo się nie zdarza;


  Zatem zaproś kominiarza!

   

  „Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

   

  Prawidłowo wykonany komin, z certyfikowanych materiałów, regularnie i właściwie konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia.

   

  Aby tak właśnie było, należy systematycznie, zgodnie z przepisami, czyścić przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem stałym (węglem, drewnem) co 3 miesiące, gazem lub olejem co 6 miesięcy, a przewody wentylacyjne raz w roku. Prace te powinien wykonywać wykwalifikowany kominiarz.

   

  Kontrola przewodów kominowych to kolejny, niezwykle istotny element bezpiecznego użytkowania kominów. Powinna zostać przeprowadzona co najmniej raz w roku przez mistrza kominiarskiego.

   

  Dla zdrowia mieszkańców i ich dobrego samopoczucia potrzebne jest czyste powietrze i sprawne kominy. A taki stan osiągniemy poprzez terminowe wykonywanie powyższych usług kominiarskich.

   
 • 2016-08-10 13:45

  Zapraszamy na Folkową Nutę oraz Dożynki Gminne

   
 • 2016-08-10 09:08

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70 - obfite opady deszczu

  W załaczeniu "Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70"

   
 • 2016-08-09 14:42

  „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KRZYWCZA"

          Wójt Gminy Krzywcza informuje, iż w związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Gmina Krzywcza podjęła działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy.

   

          W związku z tym, planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KRZYWCZA”.

  Projekt obejmowałby zadania związane z:

  1) ogrzewaniem wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej tzw. „solarów” i pomp ciepła;

  2) wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych np. fotowoltaika;

  3) wymianą źródeł ciepła tj. modernizację kotłowni (biomasa, paliwa stałe).

   

  W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu wyżej wymienionych instalacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 15% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym). Projekt będzie realizowany przez Gminę Krzywcza wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WP. Koszt poszczególnych instalacji musi być indywidualnie obliczony dla każdego zgłoszenia budynku mieszkalnego oraz musi być wykonany audyt i opracowany projekt koncepcyjny instalacji. Koszt opracowania audytu i projektu instalacji dla budynku mieszkalnego ponosić będzie właściciel domu.

   

  Chętnych zapraszamy do wpisania się na listę bezpośrednio w Urzędzie Gminy I piętro w pok. 4.

   

  Przyjmowanie zapisów osób zainteresowanych ww. instalacjami zakończy się w dniu 31 sierpnia 2016 r.

   

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE [TUTAJ]
  LUB POD LINKIEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ "zobacz więcej"

   
 • 2016-08-09 08:15

  I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójtów i Starostów Gmin

   
 • 2016-07-29 14:46

  Podkarpacki Program Odnowy Wsi w Gminie Krzywcza

  Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/427/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. Gmina Krzywcza otrzymała pomoc finansową z budżetu województwa podkarpackiego w ramach "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016" z przeznaczeniem na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ruszelczycach".

   

  W ramach zadania wyremontowane zostaną schody wejściowe do budynku świetlicy, urządzony klomb kwiatowy a także zorganizowany zostanie festyn integracyjny 11 września 2016 r. Wysokość dofinansowania to 10 000 zł.

   
 • 2016-07-29 14:43

  DOFINANSOWANIE MINISTRA FINANSÓW

  Minister Finansów, na wniosek Gminy Krzywcza, decyzją z dnia 22.07.2016 r. przyznał z rezerwy budżetu państwa dotację w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Krzywczy”. W bieżącym roku zmienione zostanie zgodnie z programem pokrycie na jednym segmencie budynku.

   
 • 2016-07-29 08:51

  Zwrot podatku akcyzowego

  Wójt Gminy Krzywcza informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

   

  Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2016 roku wynosi 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych.

   

  Do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2016 r. do 31.07.2016 r.

   

  Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

   

  We wniosku koniecznie należy podać nr konta bankowego.

   

  Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi pod koniec października 2016 r. przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzywcza (pok. nr 1) lub pod numerem telefonu 16 671 14 86 wew. 38.

   
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 Następna »