Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Poradnik petenta

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

SPRAWY WOJSKOWE I OBRONNE

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

 

GOSPODARKA LEŚNA I GEODEZJA

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 

SPRAWY OŚWIATOWE

 

INNE